Raksti

Kas ir hipno-psihoterapija?

Hipno-psihoterapija ir viens no psihoterapijas virzieniem, kas atzīts Eiropas Psihoterapeitu Asociācijā. Hipno-psihoterapija ir hipnozes klīniska pielietošana, lai uzlabotu psihoterapeitisko intervenci jeb iejaukšanos. Pareizi pielietota hipno-psihoterapija ir droša un labvēlīga terapija.

Jaunās hipnozes pamatlicējs ir Miltons H. Ēriksons. Jaunā jeb Ēriksona hipnoze atšķiras no tradicionālās hipnozes. Jaunajā hipnozē tiek izmantota nevis autoritatīva, bet gan atļaujoša pieeja, nevis pasīvs miega stāvoklis, bet gan aktīvs process, kurā notiek izmaiņas. Notiek neliela atvirzīšanās no īstenības, hipnotiskā transa laikā dominē labās smadzeņu puslodes darbība, kas ļauj veikt darbu zemapziņas līmenī, piekļūt resursiem, aktivizēt tos, veicināt pozitīvas izmaiņas. Terapeits sniedz atbalstu, palīdz piekļūt šiem resursiem.

Tā ir sadarbība starp terapeitu un klientu. Klientam nekas netiek uzspiests, klients jebkurā brīdī var pārtraukt seansu, ja to vēlas. Transs pats par sevi ir terapeitisks, jo tā laikā notiek psihiska pārstrukturizācija, zemapziņas resursu izmantošana. Arī ikdienā cilvēki laiku pa laikam nonāk vieglā transā, kuru paši pat nepamana, tikai pēc tam atbilde uz kādu jautājumu atnāk it kā pati no sevis.

Ar jaunās hipnozes palīdzību ir iespējams mērķtiecīgi izmantot tos resursus, kas slēpjas katrā cilvēkā.

NLP tehnikas

NLP jeb neirolingvistiskā programmēšana – zinātne un māksla par cilvēka personīgo meistarību, mērķu sasniegšanu.

Tā ir praktiskās psiholoģijas nozare, kas izmanto zināšanas par cilvēka nervu sistēmu, zemapziņu, valodu, domāšanu, darbību. Ar NLP palīdzību iespējams mainīt cilvēka domāšanas stratēģijas, lai sasniegtu ķermeņa un gara vienotību, harmoniju ar sevi un apkārtējo pasauli.

NLP satur efektīvas metodes, kuru pielietošana izraisa straujas un klienta vēlmēm un mērķiem atbilstošas, noderīgas izmaiņas.