Pakalpojumi

Palīdzības jomas

 • Relaksācija, stresa samazināšana
 • Noturība stresa situācijās
 • Veselības problēmas, ko izraisa stress
 • Neticība saviem spēkiem, zems pašvērtējums
 • Depresija un tai līdzīgi traucējumi
 • Bailes, fobijas
 • Alerģijas, garšas, ožas zudums (psihoemocionāli cēloņi)
 • Svara kontrole, ēšanas traucējumi
 • Kaitīgu ieradumu kontrole, atmešana
 • Smēķēšanas atmešana
 • Sāpju kontrole
 • Bezmiegs, miega traucējumi
 • Dusmas, agresija
 • Trauksme
 • Mērķu noskaidrošana un īstenošana
 • Atkarības (sākuma stadijā)
 • Attiecību problēmas
 • Saskarsmes problēmas

Terapija

Terapijas seansos pielietotās metodes:

Laba rezultāta sasniegšanā būtiska ir klienta motivācija un vēlme sadarboties ar terapeitu, kā arī strādāt pašam ar sevi.
Hipnoze tiek pielietota atsevišķi vai kopā ar citām terapeitiskām praksēm. Ja nepieciešams, klientam tiek ieteikts apmeklēt citus speciālistus/ārstus.

Darbā ar klientu tiek ievērota konfidencialitāte un profesionālā ētika.

Terapijas seansi

Terapijas seansus vadu latviešu, krievu un angļu valodā.

Seansa ilgums – 1 stunda.
Samaksa - EUR 40.

Ir iespējams saņemt terapiju attālināti, izmantojot Zoom, Skype, WhatsApp.